Cewnikowanie endoskopowe zatok: opcja terapeutyczna o znikomej inwazyjności u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych


Afiliacja

Cleveland Nasal Sinus and Sleep Center, Associate Staff, Head and Neck Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, OH 44124, USA. hlevine@clevelandnasalsinus.com


Streszczenie

Zapalenie zatok przynosowych jest schorzeniem dotyczącym ok. 37 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i stanowi powód niemal 2% wizyt w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) jest zazwyczaj skutecznie leczone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z zastosowaniem antybiotyków, miejscowej lub doustnej sterydoterapii oraz płukania nosa roztworem soli fizjologicznej. Leczenie chirurgiczne stosuje się w przypadkach gdy terapia zachowawcza jest nieskuteczna. Cewnikowanie endoskopowe zatok jest metodą leczenia o znikomej inwazyjności, którą stosuje się często w połączeniu z interwencją chirurgiczną. Koncepcja zabiegu opiera się na przywróceniu drożności struktur kostnych przy minimalnym uszkodzeniu śluzówki oraz poszerzeniu zatok przynosowych w celach zarówno diagnostycznych i terapeutycznych. Technika zabiegu polega na delikatnym przesunięciu, mikrozłamaniu i formowaniu struktur kostnych w okolicy ujścia zatoki przynosowej i może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z konwencjonalną chirurgią endoskopową. Przeprowadzone ostatnio niekontrolowane badania retrospektywne i prospektywne wykazały, że cewnikowanie endoskopowe zatok jest skuteczną i bezpieczną metodą terapeutyczną, co potwierdzają badania radiograficznie oraz wyższe wskaźniki jakości życia chorych z PZZP nawet do 2 lat po zabiegu. Analiza zdarzeń niepożądanych związanych z endoskopowym cewnikowaniem zatok dotycząca zabiegów przeprowadzonych po dopuszczeniu stosowania metody w praktyce lekarskiej, ujawniła 3 poważniejsze powikłania w grupie 28.500 chorych, u których wykonano 85.000 procedur leczenia zatok. Chociaż nie przeprowadzono randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych mających na celu porównanie cewnikowania endoskopowego zatok i konwencjonalnej chirurgii czynnościowo-endoskopowej, wyniki dotychczasowych badań o charakterze prospektywnym i retrospektywnym sugerują, że cewnikowanie endoskopowe zatok jest istotną opcją operacyjnego leczenia zatok, stosowaną zarówno samodzielnie lub w połączeniu z konwencjonalnym leczeniem chirurgicznym.


PMID: 21474899 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Program Unijny