Chirurgia z zakresu laryngologii z użyciem lasera diodowego

Chirurgia z zakresu laryngologii z użyciem lasera diodowego

Dzięki rozwojowi techniki możemy w medycynie wprowadzać nowe metody poprawiające skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów chirurgicznych. Jedną z takich metod jest chirurgia przy użyciu lasera. W chirurgii wykorzystuje się tzw. lasery wysokoenergetyczne dzięki, którym możemy usuwać lub niszczyć tkanki (cięcie, odparowywanie). Mogą one też pełnić rolę tzw. „bezkrwawych skalpeli”. Laser, tnąc jednocześnie zamyka naczynia w czasie zabiegu, co pozwala bezpieczniej usuwać tkanki. W czasie zabiegu wykonywanego laserem krew nie zalewa operowanego pola. Mniejsza jest tez szansa krwawienia po zabiegu operacyjnym. Szczególnie ma to znaczenie przy narządach bardzo bogato ukrwionych. Do takich narządów w laryngologii należą migdałki, język oraz wargi. W mojej praktyce klinicznej mam dostęp do większości nowych metod leczenia chirurgicznego w laryngologii w tym chirurgii endoskopowej, fal radiowych, nowoczesnego lasera diodowego, elektrochirurgii i chirurgii klasycznej. Nie ma idealnego narzędzia, którym można wykonać wszystkie zabiegi dlatego laser diodowy wykorzystuje w zabiegach w jamie ustnej i gardle. Zabiegi wykonywane przeze mnie laserem to w szczególności usuniecie migdałków podniebiennych w przewlekłym zapaleniu oraz zmniejszenie migdałków podniebiennych przy ich przeroście u dzieci, leczenie nawrotowych krwawień nosa oraz usuwanie wszelkiego rodzaju zmian z jamy ustnej i gardła. Chirurgia laserowa daje też dobre wyniki w mikrochirurgii krtani.


Poniżej artykuły potwierdzające skuteczność metody:

HNO. 2010 Mar;58(3):244-54.

„Zastosowanie lasera diodowego w ambulatoryjnym zmniejszeniu migdałków u dzieci z przerostem migdałków podniebiennych. Wyniki badań klinicznych”


„Outpatient diode laser tonsillotomy in children with tonsillar hyperplasia. Clinical results”
Sedlmaier B, Bohlmann P, Jakob O, Reinhardt A.

Tłumaczenie


Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Nov;131(5):732-5.

„Tonsilektomia z zastosowaniem kontaktowego lasera diodowego u dzieci”


„Contact diode laser tonsillectomy in children”
D'Eredità R, Marsh RR.

Tłumaczenie


Ear Nose Throat J. 2002 Dec;81(12):850-1.

„Zastosowania lasera diodowego w otolaryngologii”


„Applications of the diode laser in otolaryngology”
Newman J, Anand V.

Tłumaczenie
Program Unijny