Leczenie chrapania i bezdechów

Leczenie chrapania i bezdechów

Chrapanie najcześciej jest to dźwięk wytwarzany przez wibrujące w czasie snu podniebienie. W zaawansowanych sytuacjach w czasie snu podniebienie zapadając się może powodować bezdechy. Jednym ze sposobów leczenia tych dolegliwości jest generator fal o częstotliwości radiowej. Elektrody wprowadzone pod śluzówkę podniebienia powodują wzrost temperetury i kontrolowane uszkodzenie tkanek, które po pewnym czasie powoduje powstanie blizny. Blizna jest zacznie mniej elastyczna niż normalne tkanki przez co w mniejszym stopniu wchodzi w wibracje i mniej się zapada. Po kilku tygodniach od zabiegu chrapaniei bezdech ulega zmniejszeniu. FILM Leczenie chrapania i bezdechów w czasie snu – Chirurgia o częstotliwości fal radiowych (materiał firmy Sutter Medizintechnik GmbH-producent generatora fal radiowych)


Poniżej artykuły potwierdzające skuteczność metody

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Jun 22. [Epub ahead of print]

„Leczenie zespołu obturacyjnego bezdechu w czasie snu poprzez wykonanie plastyki języczka podniebiennego i podniebienia miękkiego metodą chirurgii radiofalowej wraz z usunięciem migdałków”


„Treatment of obstructive sleep apnea syndrome using radiofrequency-assisted uvulopalatoplasty with tonsillectomy”
Lim DJ, Kang SH, Kim BH, Hong SC, Yu MS, Kim YH, Choi JS, Jin KH.
Tłumaczenie steszczenia


Acta Otorrinolaringol Esp. 2003 Dec;54(10):686-92.

„Somnoplastyka: leczenie przewlekłego chrapania działaniem fal radiowych na podniebienie miękkie”

„Somnoplasty: treatment of chronic snoring using radiofrequency irradiation of the palate”
[Artykuł w j. hiszpańskim]
Galindo Campillo AN, García Simal M, Navarro Cunchillos M, Toledano Muñoz A.
Tłumaczenie streszcenia artykułu


Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 Jun;264(6):659-67. Epub 2007 Feb 9.

„Dwubiegunowa terapia radiofalowa w leczeniu chrapania z łagodnym lub umiarkowanym zespołem bezdechu śródsennego: porównanie radiofalowej uwulopalatoplastyki z techniką kanałową”

„Bipolar radiofrequency treatment for snoring with mild to moderate sleep apnea: a comparative study between the radiofrequency assisted uvulopalatoplasty technique and the channeling technique”
Bassiouny A, El Salamawy A, Abd El-Tawab M, Atef A.
Tłumaczenie streszcenia artykułu (po kliknieciu)

Program Unijny