Tonsilektomia z zastosowaniem kontaktowego lasera diodowego u dzieci


Żródło
Klinika Otolaryngologii, Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Szpital Społeczny w Vicenza, Vicenza, Włochy. rderedita@hotmail.com

Streszczenie

CEL BADANIA:

Porównanie tonsilektomii wykonanej przy pomocy kontaktowego lasera diodowego (CDL) z przyżeganiem jednobiegunowym (kauteryzacją) (MPC) pod względem bólu i chorobowości w okresie pooperacyjnym.


METODYKA BADANIA:

Randomizowane badanie kliniczne z próbą ślepą przeprowadzono w uniwersyteckim szpitalu dziecięcym. Grupa 30. dzieci została poddana tonsilektomii CDL, natomiast grupa 28. dzieci została poddana tonsilektomii metodą MPC. Rodzice wypełniali codziennie ankietę przez 10 kolejnych dni po zabiegu.


WYNIKI:

Odnotowano istotnie mniejszy poziom bólu w grupie CDL w porównaniu z grupą MPC. Pacjenci z grupy CLD wymagali znacznie mniej farmakoterapeutyków, a ponadto znacznie rzadziej wybudzali się ze snu (P < 0,001 dla wszystkich testów porównawczych).

WNIOSEK: Przebieg pooperacyjny po tonsilektomii metodą CDL był związany ze znaczną redukcją dolegliwości bólowych i dyskomfortu w porównaniu z tonsilektomią wykonaną metodą MPC. ZNACZENIE: Ból pooperacyjny jest przedmiotem poważnej troski chirurga, pacjenta i jego rodziców. Wydłużony okres rekonwalescencji wiąże się ponadto z większą absencją dziecka w szkole, jak również absencją rodziców w pracy. Tonsilektomia wykonana metodą CDL może w
Program Unijny