Endoskopowa ocena migdałka gardłowego (trzeciego migdałka)

Trzeci migdałek - inaczej migdałek gardłowy - jest skupiskiem tkanki limfatycznej znajdującej się w części tylnej nosa, nazywanej nosogardłem. Na rycinie na zielono oznaczono migdałek gardłowy.

Trzeci migdałek - inaczej migdałek gardłowy


Źródło: wikipedia.org

Trzeci migdałek nie jest widoczny przy normalnym oglądaniu gardła. Tylko lekarz laryngolog jest w stanie prawidłowo ocenić migdałek gardłowy. Badanie takie można wykonać na wiele sposobów. Jednym z nich jest ocena wielkości trzeciego migdałka palcem (badanie to jest bardzo nieprzyjemne dla dziecka oraz mało wiarygodne). Migdałek gardłowy można też zbadać specjalistycznym lusterkiem - ale w tym przypadku konieczna jest bardzo dobra współpraca dziecka z lekarzem. Przy trudnościach w badaniu, lub wątpliwościach diagnostycznych możliwa jest ocena migdałka w badaniu rentgenowskim (które - z powodu narażenia rosnącego organizmu na promieniowanie - powinno być wykonywane tylko w ostateczności). Najnowszą i zdecydowanie najlepszą metodą na prawidłową diagnostykę migdałka gardłowego jest badanie endoskopowe. Badanie to jest bardzo wiarygodne, łatwe do przeprowadzenia, a dla małego pacjenta najbardziej bezpieczne i komfortowe. Badanie to wykonuje się poprzez wprowadzenie cienkiego, giętkiego endoskopu do nosa lub endoskopu o dużym kącie widzenia do jamy ustnej.

W mojej praktyce badanie to wykonuję wprowadzając endoskop o średnicy 4 mm do jamy ustnej pacjenta - tak, jak szpatułkę w czasie oceny gardła. Dzięki połączeniu endoskopu z kamerą i komputerem, badanie to jest nagrywane i trwa bardzo krótko - około jednej, dwóch sekund. Po nagraniu można w zwolnionym tempie ocenić wielkość migdałka gardłowego.

Poniżej film ilustrujący samo badanie oraz migdałki gardłowe o różnej wielkości.

Endoskopowa ocena migdałka gardłowego (trzeciego migdałka)

Program Unijny