(FESS) Czynnościowo endoskopowa chirurgia nosa i zatok (klasyczna)

Zatoki są to przestrzenie powietrzne w czaszce, które poprzez wąskie ujścia łączą się z jamą nosa. Zatoki przynosowe dzielimy na: zatoki czołowe, sitowe, szczękowe i klinowe. Każda infekcja nosa dotyczy również zatok. Jednak dopiero zaburzenia drożności wąskich połączeń z nosem prowadzą do stanów zapalnych, które nazywamy zapaleniem zatok. Jeżeli te naturalne ujścia zwężone są przez dłuższy czas, a objawy utrzymują się powyżej 12 tygodni mówimy wtedy o przewlekłym zapaleniu zatok. Leczenie przewlekłego zapalenia zatok powinno rozpoczynać się od leczenia farmakologicznego. Przy barku poprawy lub nawrocie dolegliwości podejmuje się leczenie operacyjne. Podstawowym leczeniem przewlekłego zapalenia zatok jest chirurgia endoskopowa nosa i zatok (FESS). W zatokach znajduje się śluzówka z rzęskami, których ruch zawsze skierowany jest w stronę naturalnego ujścia. Dlatego tylko odblokowanie naturalnych połączeń zatoki z nosem, w czasie zabiegu ma podstawowe znaczenie. Podczas zabiegów wykonywanych bez endoskopów, w celu dostania się do wnętrza zatoki, robiono cięcia w jamie ustnej lub na skórze twarzy. Zatoki łączono z nosem również w innych niż naturalne ujście miejscach np. pod małżowiną nosową dolną. Ponieważ metody nie endoskopowe nie przywracają naturalnej czynności zatok mają znacznie mniejsze szanse powodzenia.


FESS jest również główną chirurgiczną metoda leczenia polipów nosa. W porównaniu do zwykłego usunięcia polipów, FESS jest metodą bardziej doszczętną. Dzięki endoskopom można usnąć polipy nie tylko z nosa, ale też z zatok co stwarza lepsze warunki do leczenia farmakologicznego.


Poniżej link do artykułu, który jest międzynarodowym konsensusem systemu metod diagnostyki i leczenia zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa potwierdzający wskazania do FESS.


Rhinology is the official Journal of the International Rhinologic Society

EPOS 2012 Międzynarodowy konsensus systemu metod diagnostycznych i leczenia zapalenia zatok przynosowych i polpow nosa.


„European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps EPOS 2012”
Program Unijny