Umowa na dofinansowanie dofinasowaniu Projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej
1. Rozwój i innowacje w MŚP. Działania 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Pododdział 1.1.1 Mikroprzedsiebiorstwa nr wniosku WND-RPPM.01.01.01-00-262/09 Tytuł Projektu: ,, Wprowadzenie na rynek nowych usług laryngologicznych szansą na wzrost konkurencyjności firmy"
Wprowadzono 6 nowych usług z zakresu laryngologii a w szczególności leczenia operacyjnego metodą chirurgii endoskopowej nosa i zatok

  1. FESS - Endoskopową operację nosa i zatok,
  2. FESS - Endoskopową operację nosa i zatok wraz usunięciem polipów,
  3. FESS - Endoskopową operację udrożnienia dróg łzowych,
  4. FESS - Endoskopowe zarośnięcie nozdrzy tylnych u dzieci,
  5. FESS - Endoskopowe leczenie wytrzeszczu oczu przy nadczynności tarczycy,
  6. FESS - Endoskopowa diagnostyka bądź leczenie zmian nowotworowych.
Program Unijny