Zastosowania lasera diodowego w otolaryngologii


Newman J, Anand V.
Źródło
Klinika Otolaryngologii, Weill Cornell Medical Center, Nowy Jork, USA. JGN2@cornell.edu

Streszczenie

Przeprowadziliśmy badanie kliniczne w celu zobiektywizowania użyteczności i skuteczności terapeutycznej stosunkowo nowego, przenośnego lasera diodowego o długości fali 980 nm ze światłowodowym systemem emisji laserowej. Badania przeprowadziliśmy w kilku różnych sytuacjach klinicznych, w warunkach sali operacyjnej oraz w gabinecie lekarskim. Korzystaliśmy z tej technologii wykonując: 14 zabiegów zmniejszenia małżowiny, jedną polipektomię, jedną operację usunięcia brodawczaka jamy ustnej i jedną fotokoagulację teleangiektazji w obrębie nosa. Nasze wstępne wyniki wskazują, że zastosowanie tego lasera pomaga w łagodzeniu zastoju w obrębie jamy nosowej u chorych z dysfunkcją małżowiny oraz ułatwia kontrolę krwawienia z nosa u chorych z teleangiektazjami. Laser okazał się również skuteczny w leczeniu pacjentów z polipem i brodawczakiem. Nie zaobserwowaliśmy żadnych powikłań okołooperacyjnych lub pooperacyjnych. Elastyczny układ emisji laserowej jest porównywalny z wziernikami rynoskopowymi; pozwala na widzenie współosiowe i nadaje się wprost idealnie do użytku wewnątrznosowego. Ponadto, urządzenie jest przenośne i zapewnia funkcjonalną różnorodność, co sprawia, że stanowi ono atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych laserów opartych na dwutlenku węgla, argonie i układzie neodym:granat itrowo-aluminiowy.

Program Unijny